top of page

Конкурс

Дизайн на Площад

Описание:

“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна, чрез реконструкция на градска среда“Проект „Networking“
От арх. Владимир Георгиев и ВБ Студио

Пез последните години Варна нараства многократно и претърпява коренна промяна на облика си. За съжаление в центъра на града това не се забелязва. Ние използваме този конкурс за да споделим нашата идея за по хубав и модерен център с европейски лик.

Моментното състояние на настилките и зеленината в разглеждания ареал е на места плачевно. Използваните материали са некачествени. Липсват кошчета за смет, или ако са налични са много мръсни. Дърветата са се изродили, и на места са хаотично орязани. Това се отразява негативно на емблематичните за центъра сгради - Операта и Сатиричният Театър. Въпреки че тези сгради са една до друга, и са поставени солитарно в парковият ансамбъл, те биват лесно подминавани понеже са твърде залесени - особенно Театъра.
Поради тези причини е нужна на места радикална промяна. дори с цената на лишаване от някой от по-старите дървета.

При все това този проект не предвижда намаляване на зеленината. Напротив броят на дърветата би нарастнал значително. А при едно съгласувано етапиране гражданите не биха забелязали липсата на някои от големите дървета.

Проект "Networking"
Нетуоркинг стои за взаимна работа, която допринася за качественна промяна.
Нашият проект променя качественно пешеходната зона. Като при това запазва съшността и. Алеи и малки площади получават нов облик. Отварят се към гражданите и посетителите на града. Също така градинката зад Операта получава нов облик. Театъра се отваря към операта и новият интерактивен фонтан подканва посетителите да се отбият и да използват площадчето отпред.

Качествен градски дизаин
Използване на керамични плочки вместо бетонни павета е една необходимост, която има за съжаление своята цена. Във време на криза със сигурност е по удачно да се използват бетонни павета, при все това те трябва задължително да са издържливи на соли. Черно белите шарки, които очертават главните потоци, и същевременно препращат към днешното дигитално време, създават една нова и интересна обстановка на площад Независимост. В страничните улички е предвидено място за външни маси, които да се ползват от кафенетата и ресторантите.
Площадчето на ъгала на Княз Борис и ул. М.Колони е преобразено. Дърветат се преместват към центъра, като отварят място за фасадите на сградите, които образуват границите на площадчето.
Тротоарите и бордюрите м/у М. Колони и бул. Сливница се премахват, като по този начин пешеходната зона е подчертана. Дърветата се преместват към центъра на улицата, като оставят сградите да очертаят границата и. Реда от дървета се прекъсва от пресечните улици или от места за сядане. Въпреки това през летните сезони ще бъде много по приятно за разходки под сенките на дърветата отколкото днес. Достапът за инвалиди до църквата св. Петка е от ул. 27 Юли, като по този начин без да се използват рампи посетителят бива безпроблемно въведен в светия храм.
Бул. Сливница остава непроменен. Необходима е само подмяна на настилката на местата, където това е неоходимо. При Входа на морската градина са предвидени водни съоръжения които да освежават посетителите в летните дни.
Велоалеи
В района на пешеходната зона не са предвидени велоалеи, понеже пешеходната зона служи изклиючително за пешеходно предвижване. Предвижване с велосипеди в тази зона би трябвало да се „търпи“ от полицията при спазване на предимството и съобразяване със пешеходците.
Проекта е съобразен със нуждите на инвалидите
Всички рампи са със наклон не по голям от 6%. Премахването на тротоарите и бордюрите гарантира свободното предвижване. При подлеза пред Катедралата са предвидени Асансьори. Също така е предвидена рампа към входа на съдебната Палата. Също така е предвиден асансьор за подобряване на достъпа към кукленият Театър.
Озеленяване
При нашият проект съвсем целенасочено се отказваме от използването на нетипични за нашите географски ширини дървета. Екзотични видове като палми и др. подобни не доставят нужната защита от слънчевите лъчи и са много скъпи в своята поддръжка. За това и алеите са образувани от Липови, Кестенови и други видове дървета типични за центъра на Варна.

Данни за строежа

Местонахождение

Варна, център

РЗП:

5000 кв.м

Тип сграда

Дизайн на Площад

Етажи:

Година на завършване:

bottom of page