top of page

Многофункционална сграда за дървообработваща компания

Архитектурен конкурс

Описание:

Многофункционална сграда за нуждите на дървообработваща компания. Проекта беше изготвен за нуждите на производители на дървени материали, паркет и дървен декинг. На първия етаж са ситуирани входа към сградата, Конферентна зала с многофункционално предназначение, офиси на фирмата-производител. На втория етаж се помещава постоянно изложение на фирмените продукти и тераса, където са представени мостри, изложени на влиянието на околната среда.
Конструкцията на сградата е дървена. Междинния етаж е изграден върху дървено – бетонна композитна плоча. Покривът е покрит с фотоволтаични панели.
Енергийният баланс на сградата е нулев, като за целта е предвидена геотермална помпа захранвана с 3 геотермални сонди всяка с дължина 200м. През лятото термопомпата се използва в обратен режим, като отработената енергия се съхранява в земята. Вентилацията е контролирана като въздуха преминава през рекуператор. Така за вентилирането на сградата ефективни загуби на енергия при вкарване на външен въздух се снижават под 20%.

Данни за строежа

Местонахождение

РЗП:

560 кв.м

Тип сграда

Архитектурен конкурс

Етажи:

2

Година на завършване:

bottom of page